Před začátkem testu je třeba odpovědět na následující dvě otázky:

Kolik je vám let?  (pouze celé roky)

Myslíte si, že nyní trpíte některou z poruch příjmu potravy?
 Ne
 Mentální anorexií
 Mentální bulimií
 Záchvatovitým přejídáním
 Nevím