• Základní doporučení

  Obecně platí ohledně „správného“ stravování řada předsudků a omylů. Zdravá výživa nemá nic společného s jednostranným jídelníčkem, zakázanými potravinami či počítáním kalorií. Lidé s poruchou příjmu potravy mají jídlo spojené se strachem, s kontrolou s …

 • Velikost porcí

  Poznat, jak má být porce velká, abychom se najedli dostatečně a zároveň se nepřejedli je pro nemocné poruchou příjmu potravy často velký problém. U mentální anorexie často platí staré přísloví, že strach má velké oči – porce se nemocnému na talíři zdaj …

 • Podváha a jídelníček

  Podváha spojená s celkovou podvýživou je jedním ze základních příznaků mentální anorexie (existuje typ mentální anorexie bez podváhy a naopak podváha může souviset i s jiným závažným onemocněním). K odhadu tělesné hmotnosti můžeme použít orientační BMI …

 • Přejídání a jídelníček

  Záchvaty přejídání (a případně následné zvracení u bulimie) hodně souvisí s velkými výkyvy ve stravování, s držením hladovek a s velkým omezováním se v jídelníčku. Podobně jako u anorexie je i zde důležitý strach z nadváhy. K odhadu tělesné hmotnosti m …

 • Příklady jídelníčku

  Pro konkrétní představu a inspiraci se podívejte na ukázku jídelníčku pro celý den. V tabulce vlevo jsou porce pro běžnou stravu, vpravo pak porce při podváze. Obsah jídelníčku se záměrně vyhýbá jakémukoliv vyhraněnému stravovacímu stylu, cílem je co n …